Zoeken | Inloggen 
donderdag 26 april 2018 Home > Projecten/Instructie > Tijdschrift
 Tijdschrift

Care pag 24 200.jpg

CARE - podium voor een pluriforme gezondheidszorg

Negen wetenschappers, schrijvers en journalisten waren het in 1990 zat; dat over en weer moddergooien door reguliere en alternatieve dokters. Ze begonnen een tijdschrift over de opmerkelijke raakpunten tussen beide werelden. CARE - podium voor een pluriforme gezondheidszorg. De inzet was ideëel, de uitvoering werd mede mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Volksgezondheid en de branchevereniging NEHOMA.

Heel veel (latere) prominente binnen- en buitenlanders hebben het CARE-podium beklommen. Een van de spraakmakende hoogtepunten was het debat tussen homeopathie-vorser dr. Roel van Wijk en zijn collega in de moleculaire celbiologie prof. Ronald Plasterk.
Maar het meest onderhoudend én leerzaam waren waarschijnlijk de columns van de filosoof dr. Hugo Verbrugh onder de titel Over de Schreef. Hieronder een exemplarische bijdrage (let vooral op de eerste 'noot').

Over de Schreef

RETRACTATIE
(Oorspronkelijke publicatie)

Taal leeft. Het ontstaan van nieuwe woorden illustreert dit. Onlangs kwam er weer een bij: ‘retractatie’1. Het werd ten doop gehouden in een korte mededeling van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde2. De strekking van de mededeling is dat een artikel over suïcide, dat in 1988 in het NTvG was gepubliceerd in de rubriek ‘oorspronkelijke’ artikelen, ten onrechte als ‘oorspronkelijk’ was aangemerkt omdat, zoals nu pas gebleken is, de auteur de inhoud ervan uit een WHO-rapport gejat had. Daarom ‘is de hoofdredactie van mening dat niet meer naar dit artikel kan worden verwezen en beschouwt zij deze bijdrage als niet gepubliceerd’.
 
Retractatie: als dát zou kunnen...! Telkens wanneer ik in een boekhandel kom, mijmer ik daarover. Het universum begint steeds meer te lijken op het verhaal daarover van Borges: het is de verzameling van alle boeken die geschreven kúnnen worden. De geleerden in dat universum zijn het er niet over eens of dit aantal eindig of oneindig is, maar één ding staat vast: wij raken verpletterd onder de nu al gedrochtelijk-onhanteerbare hoeveelheid boeken. Daarom overvalt mij elke keer als ik in een boekhandel ben weer het ideaal om niet langer boeken te schrijven, maar integendeel te óntschrijven: hun geschrevenheid ongedaan te maken. Dat kan dus, leer ik uit het NTvG; dat kan men gewoon dóen.
 
Stel je voor dat je ook andere daden dan doojevisjesvreterig gedoe als teksten publiceren zou kunnen retracteren. Voor theorie en praktijk van het karma zouden de consequenties van deze vernieuwing baanbrekend zijn. Welke boodschap heb je aan ont-beleefde voorgeschiedenis? Daarom past hier zeker een woord van dank aan de auctor intellectualis die (anoniem!) de hoofdredactie van het NTvG heeft geïnspireerd tot deze retractatie3.

Hugo Verbrugh

NOTEN
1. Retractatie. Nadat ik het bovenstaande had geschreven, kwam mij ter kennis dat het woord ‘retractatie’ al voorkomt in Van Dale. De redactie van Care beschouwe daarom deze bijdrage van mijn hand als niet gepubliceerd.
2. Retractatie. NTvG 141(3) blz. 161-162, 18 januari 1997.
3. In een eerdere publicatie heb ik de verdiensten van deze anonimus voor de leer van het karma al onder de aandacht gebracht. Zie: Verbrugh, H., Dakpanoefening, Care 38, blz. 21.Copyright (c) 2018 René de Vos Editing