Zoeken | Inloggen 
donderdag 26 april 2018 Home > Redigeren/Editing > Eindredactie
 Eindredactie

Start pag 36-37 200.jpg

START - 20 jaar in het hart van de arbeidsmarkt

Een jubileumboek

Tussen alle arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaus neemt START een bijzondere positie in. Voor overheden en nette werkgevers was in de jaren zeventig het fenomeen uitzendbureau tamelijk besmet. Maar de behoefte om moeilijk plaatsbare arbeidskrachten aan het werk te krijgen was groter dan de afkeer van het fenomeen. Onder druk van vooral socialistische politici polderden minister Boersma, werkgevers en werknemers naar een stichting die tot taak had 'Duurzame arbeidsinpassing te bevorderen van personen die niet onmiddellijk in een vast dienstverband plaatsbaar zijn'. Een uitzendbureau dus.

Bij het twintigjarig bestaan schreef dr. A. B. Vaandrager, topambtenaar in ruste, een boek over de geschiedenis van START. Zware kost, zelfs nadat ik als eindredacteur heel veel licht en lucht in het verhaal had gebracht. Ik denk dat het een van de laatste exemplaren in een traditie is; een doorwrocht geschiedenisboek als 'feestelijk cadeau' bij een jubileum. Tegenwoordig pakken we zo iets anders aan.Copyright (c) 2018 René de Vos Editing