Zoeken | Inloggen 
donderdag 26 april 2018 Home > Redigeren/Editing > Persklaar maken
 Persklaar maken

wetlandrap 200.jpg

Wetlandrapport 2001 - 2003

Vogelbescherming Nederland kent een uniek systeem om een vinger aan de pols van de Nederlandse natuur te hebben. Tachtig vrijwilligers door heel het land houden nauwlettend het wel en wee van natuurgebieden in hun woonomgeving in de gaten. Deze WetlandWachten zijn de oren en ogen van Vogelbescherming.

De vrijwilligers heten WetlandWachten omdat bijna alle belangrijke natuurgebieden in Nederland een 'waterkarakter' hebben. Eens in de ongeveer vier jaar maken de WetlandWachten de balans op. Hun bevindingen worden gebundeld in een lijvig, maar aantrekkelijk Wetland Rapport.

Ik heb op verzoek van Vogelbescherming lijn en eenheid gebracht in de ruim tachtig hoofdstukken.Copyright (c) 2018 René de Vos Editing