Zoeken | Inloggen 
donderdag 26 april 2018 Home > Redigeren/Editing > Productie
 Productie

Lepelaar 200.jpg

Lang leve de Lepelaar

- een boek over vijf jaar intensieve bescherming

De lepelaar is een exotisch ogende waadvogel die toch echt helemaal thuis hoort in de Nederlandse polder. Wat niet wil zeggen dat het een 'robuuste' soort is; sinds 1985 staat hij op de Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels. Maar op de nieuwste lijst, die afgelopen jaar gepubliceerd werd, is hij niet meer te bekennen.

Het gaat dus tamelijk goed met de lepelaar in Nederland. Dat is grotendeels te danken aan het Soortbeschermingsplan Lepelaar waar zeven grote groene organisaties voor tekenden. In 1999 bundelde Vogelbescherming Nederland alle kennis, inspanningen en verwachtingen die uit het beschermingsplan voortkwamen tot het boek Lang leve de Lepelaar.

Ik was aanvankelijk aangezocht voor de eindredactie van de grote verscheidenheid aan teksten. Toen de productie de begroting fors te boven dreigde te gaan, heb ik het project overgenomen. We hebben een aantrekkelijk boek gemaakt waarvan de kosten ruim binnen het budget zijn gebleven.Copyright (c) 2018 René de Vos Editing